Digestal Logo
LIPOLITIČKI
ENZIMI

10 000 EPj

(lipaze) vrše digestiju (varenje) masti do nivoa glicerola i masnih kiselina

AMILIOLITIČKI
ENZIMI

12 000 EPj

(amilaze) vrše digestiju (varenje) ugljenih hidrata do nivoa prostih šećera

PROTEOLITIČKI
ENZIMI

400 EPJ

(protease) vrše varenje proteina do nivoa aminokiselina

EKSTRAKT
GOVEĐE ŽUČI

25 mg

predstavlja izvor žučnih soli koje omogućava bolje delovanje enzima

Digestal Logo